Systematisch Storingzoeken

Het opsporen van elektrische storingen is één van de lastigste en meest tijdrovende werkzaamheden. Omdat elke storing vaak anders is zul je telkens opnieuw de symptonen van de desbetreffende storing moeten beoordelen.
Toch zijn er een aantal controles en aandachtspunten die bij elke storing steeds weer belangrijk blijken te zijn, daarom kunnen we een soort standaard werkvolgorde opstellen welke we op een storing toe kunnen passen.

Algemene regels en werkvolgorde van storingzoeken.

1. Probleem in kaart brengen.
2. Kijk en/of luister of er één of meerder verbruikers niet werken.

3. Eerst kijken dan doen.

a. Doe eerst de visuele controles.
b. Let op losgeraakte stekkerverbindingen, kapotte zekeringen, lampen e.d.
c. Let op verbindingen die verroest zijn.

4. Voordat je gaat meten moeten de volgende keuzes worden gemaakt.

a. Welke meetmethode ga je gebruiken?
b. Is je meetapparatuur in orde?
c. Heb je het juiste schema van de installatie?
d. Concentreer je alleen op dat deel van het schema dat hoort bij het systeem waarin storing zit.

5. Zoek vervolgens uit:

a. Hoe krijgt de verbruiker zijn voeding?
b. Hoe is de massaverbinding uitgevoerd?
c. Waar zitten en hoe werken de schakelaars?
d. Op welke plaatsen kan ik eenvoudig meten?

6. Uitvoering:

a. Bepaal je meetpunt(en).
b. Doe een schatting van de waarde die je denkt te gaan meten.
c. Stel de meter in op het juiste meetbereik.
d. Noteer de gemeten waarde.
e. Trek een conclusie

SAMENGEVAT

a. Probleem vaststellen.
b. Visuele controle.
c. Logisch nadenken.
d. Meten.
e. Verhelpen.

Connectoren/verbindingen en mogelijke fouten.1. Goede verbinding,
2. Isolatie niet verwijderd,
3. Koperen kern te kort.Stekker 6 niet goed verbonden!


Verbogen veer!


Stekker niet genoeg/geheel aangedrukt!


1. accu / Batterij
2. verbinding d.m.v. elektrische leiding / -draad
3. beveiligingsweerstand / zekering / veiligheid
4. schakelaar
5. lamp
6. massa / voertuig1. zekering
2. accuklem
3. draadbreuk
4. massaverbinding
5. verbruiker (gloeidraad lamp)Onderbreking


Inwendige sluiting


Gebroken draad van de kern steekt door de isolatiemantel en kan kortsluiting veroorzaken!


Elektrische verbindingen


Verbindingsmateriaal en striptangen


Krimpverbinding d.m.v. speciale krimptang


Kleine toevoeging,

Vaak is het zo dat aansluitingen en stekkerverbindingen geoxideerd kunnen raken door vocht en vuil. Ook kalkafzetting op de koperen deeltjes doen het electronisch circuit uiteraard geen goed.
Dit is snel op te lossen door het reinigen en of schoonkrabben van betreffende delen.
Deze zijn makkelijk op te sporen visueel.
Let op groen of wit uitgeslagen delen.., vaak ziet er als poeder uit klein en korrelig. Ook dus waar de draden in de stekkers gaan.., het is soms zelfs mogelijk dat draden hierdoor ook afbreken en dus de benodigde stroom niet meer geleiden naar bv de knipperlichten/blinkers.
Let ook extra op bij de massa
aansluitingen/verbindingen
van je voertuig. Ook deze kunnen voor problemen zorgen als er corrosie aanwezig is.